top of page

DARBA PIEREDZE

Kristine_Balode.JPG

Kristīne Balode ir Mg. Psych klīniskajā psiholoģijā ar vairāk kā 15 gadu pieredzi gan valsts, gan privātajā, sektorā. Pašlaik viņa vada savu
privātpraksi, organizē seminārus, lasa lekcijas un aktīvi iesaistās
dažādos starpdisciplināros projektos.

                          
Kristīne Balode ir viena no vadošajām autoritātēm un biežāk
pieaicinātākajiem ekspertiem Latvijā jautājumos, kuri skar
partnerattiecības, seksualitāti un cilvēka seksuālajā iedabā sakņotus
personības izaicinājumus.

Liela daļa Kristīnes profesionālās pieredzes un darbības saistās ar
sociāli nozīmīgām un pretrunīgām tēmām – partnerattiecību labklājību un
ilgtspēju, vardarbību ģimenē, seksuālo kompetenci, erotisko inteliģenci
un sabiedrības fobijas izgaismojošo, sociāli izolēto sabiedrības grupu
atbalstīšanu un integrēšanu.

Vairāki psiholoģiskās konsultēšanas darba gadi krīzes centros,
palīdzība bērniem, pieaugušajiem un ģimenēm viņu dzīves smagākajos

brīžos, kā arī ģimenes mediācijas apmācības Itālijā lika Kristīnei noformulēt savu redzējumu par ģimenes struktūru, tās vērtību ciešo saistību ar kultūrvēsturisko mantojumu, vecāku atbildību un
komunikācijas prasmju trūkuma un vardarbības trauslo robežu.

 

Kristīne savā darbā īpaši uzsver apzinātas un konstruktīvas komunikācijas bāzisko nozīmi cilvēka kā sociālas būtnes veiksmīgā pašrealizācijā, atgādinot, ka tieši mūsu attiecību kvalitāte noteiks mūsu dzīves kvalitāti. Uzkrātā darba pieredze un zināšanas sniegušas Kristīnei iespēju iegūt supervīzora pieredzi, ko viņa uzskata par ļoti nozīmīgu un atbildīgu starp-profesionāļu sadarbības un atbalsta formu.

kristine_balode_edited.jpg
kristinebalode_edited.jpg

Paralēli konsultatīvajam darbam Kristīne ir ieguvusi ievērojamu akadēmisko darba pieredzi, lasot lekcijas, vadot seminārus un supervīzijas grupas, tādējādi attīstot psiholoģiskās izglītības pieejamību Vadības un Sociālā darba augstskolā “Attīstība” un tās filiālēs Rēzeknē un Daugavpilī.

 

Ievērojamu profesionālo pieredzi rehabilitācijas programmu izstrādē viņa guva, piedaloties Eiropas Kopienas Iniciatīvas EQUAL projekta „Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai” īstenošanas ietvaros,  SDSPA Attīstība izstrādātajā sociālās rehabilitācijas programmā DZĪVES SKOLA 2, izveidojot Psiholoģiskās rehabilitācijas programmu „Es – labs sākums”, kā arī vadot apmācības šīs programmas īstenotājiem.

Pēdējos gados, papildinot savas profesionālās zināšanas Kanādas University of Guelph, International Institute for Sexological Bodywork Šveicē, Contemporary Institute of Clinical Sexology Lielbritānijā, kā arī apgūstot dažādas laikmetīgas pāru terapijas un partnerattiecību atbalsta metodes, Kristīne atgriezusies pie savas jau Latvijas Universitātes klīniskās psiholoģijas studiju gados definētās profesionālās aizraušanās – seksualitātes, mīlestības un intimitātes pētniecības. Šobrīd, aktīvi darbojas divas Kristīnes izstrādātas izaugsmes programmas “Seksuālā kompetence un Erotiskā inteliģence” un “Sekss, Mīlestība, Tuvība - Mūsdienu Partnerattiecību Kultūra”.

Kristīne ir pārliecināta, ka ļoti bieži tieši šāds izglītojoša un psihoemocionāla atbalsta savienojums, kalpo kā centrālais resurss gan personības gan partnerattiecību grūtību pārvarēšanā.

Kristīne ir Asociation of Relational Life Therapy, Asociation of Sexual and Relationship Therapists biedre, kā arī Latvijas Junga Analītiskās Psiholoģijas biedrības biedre. Četri aizraujoši Junga analītiskās psiholoģijas un psihoterapijas studiju gadi Lietuvas Praktiskās psiholoģijas studiju centrā ir ne tikai ievērojami papildinājuši viņas profesionālās darbības instrumentāriju, bet arī kalpo par personiskās iedvesmas avotu sava radošā potenciāla izpaušanā ārpus ierastā psiholoģijas un psihoterapijas rāmja. 

Kopā ar vīru uzņēmēju Māri Balodi Kristīne radīja mākslas telpu/restorānu „Dorian Gray”. Šī projekta ietvaros tika realizēta ideja kā māksla, integrējoties pavisam ikdienišķās darbībās, var kalpot par humānu, izglītojošu, pašanalīzi un izaugsmi veicinošu resursu. “’Dorian Gray” projekta ietvaros tika aktualizētas seksuālās identitātes, seksuālās orientācijas, seksuālās labklājības un partnerattiecību brīvības jautājumi.                                          
Kristīne pārstāv pozitīvās seksualitātes uzskatus, pastāvot par dzimuma, seksuālo identitāšu un orientāciju daudzveidību. Viņa uzsver sabiedrības seksuālās izglītības un atvērtas sarunas akūtu nepieciešamību, kas balstītu ideju par seksualitāti kā vērtīgu personības resursu, nevis draudu. 


Jau vairāk kā 9 gadus Kristīne uzstājas bezmaksas semināru ciklā/projektā topošajām māmiņām „Gaidību 4dienas”, sniedzot izglītojošu atbalstu jaunajiem vecākiem personisko un partnerattiecību grūtību pārvarēšanā un ģimenes labklājības veicināšanā. Pēdējos gados uzplaukusi Kristīnes sadarbība ar Latvijas vecāku organizāciju Mammamuntetiem.lv 
                                                  
Kristīne ir aktīva rakstu un piblikāciju autore un konsultante lielā daļā Latvijas preses izdevumu. 
Kristīne ir “Seksuālās Kompetences un Erotiskās Mākslas centrs” dibinātāja un vadītāja. Kopā ar uzņēmēju, be-with apģērbu zīmola autores Annu Andersoni, Kristīne ir kustības un partnerattiecību atbalsta platformas VIEGLI KOPĀ BŪT radītājas. VIEGLI KOPĀ BŪT ir par apzinātu, klātesošu, ieinteresētu, atklātu un iekļaujošu attiecību stiprināšanu, par iespēju piedzīvot sevi kopā ar otru. 
                    
 Kristīne uzsver kompetentas, zinātnē balstītas, no aizspriedumiem, reliģiskās un ideoloģiskās pārliecības brīvas izpratnes par cilvēka seksualitāti un partnerattiecībām pieejamības aktualitāti Latvijā un ir kaislīga šīs pārliecības aktīviste.

PAR SEVI

Balode.jpeg

Esmu dzimusi Jelgavā, 1979. gada jūlija svētdienas pēcpusdienā, kad aiz loga plosījās neprātīgs negaiss. Negaiss ap mani ir pierimis, bet tas joprojām ir manas iedvesmas avots, mana kaislība, mans spožums un posts, mans uzticamais pavadonis. Izaicinājums tajā mijas ar drosmi un spēju izkristalizēt būtisko, attīrīt dzīvi no sārņiem. Gluži likumsakarīga manai negaisa mīlestībai man šķiet mana attiecību mīlestība - kas gan vēl krāšņāk kā attiecības spēj līdzīgi zibens spērienam izgaismot mūsu gaismas un ēnas puses, kā pērkona dārds apstādināt un aicināt ieklausīties. Attiecības ar sevi un attiecības ar pasauli sniedz mums iespēju mirdzēt katram savā unikalitātē.


Dzīvot savu dzīvi saskaņā ar sevi pašu, manuprāt, ir aizraujošākais un reizē izaicinošākais cilvēka dzīves piedzīvojums, skaistākais un vērtīgākais, ko varam dāvināt sev un apkārtējiem.

Kopš sevi atceros, vēlme radīt un baudīt manī ir bijusi neapturama. Esmu pārvērtusi un izbaudījusi sevi neskaitāmos paštēlos un no šī nebeidzamās jaunrades prieka nekad nav bijusi pasargāta arī vide man apkārt. Esmu neizsakāmi pateicīga saviem vecākiem, ka viņi vienmēr ir pieņēmuši un atbalstījuši manus radošos pašizpausmes  meklējumus, lai arī tie ne vienmēr ir atbilduši “labās gaumes” nosacījumiem. Šī pieredze ir ļāvusi man attīstīt pašai savu stilu un rokrakstu tajā, ko daru un joprojām ir neizsmeļams iedvesmas avots, īstenojot un iesaistoties dažādos starpnozaru un sadarbības projektos.

Manas skolas gaitas aizsākās Jelgavas 4. vidusskolā, tomēr īpaši esmu pateicīga liktenim, apstākļu sakritībai, mammai un sev pašai par to, ka mani vidusskolas gadi tika aizvadīti Jelgavas 1. sanatorijas internātskolā bērniem ar mugurkaula veselības problēmām. Tur pavadītais laiks manī izgaismoja cilvēkmīlestību, ticību ikviena iespējām, cieņu pret dažādību un stiprināja drosmi uzdrīkstēties. Es iemācījos tiekties uz veselību visplašākajā šī vārda nozīmē.


Vidusskolas psiholoģijas stundās dzima mana aizrautība un vēlme izzināt cilvēku visā tā krāšņumā. Tam sekoja septiņi klīniskās psiholoģijas studiju gadi Latvijas Universitātē (1997. – 2004.) un Junga analītiskās psiholoģijas un psihoterapijas studijas Lietuvas Praktiskās psiholoģijas studiju centrā (2005. – 2009.). Šajā laikā tapa mani pirmie pētījumi seksualitātes un dzimumidentitātes jomā, nostabilizējās jau bērnībā radusies nojauta par seksuālās identitātes izšķirošo nozīmi personības un partnerattiecību labklājībā un veselīgā ilgtspējā. Esmu pateicīga savai ģimenei par atvērtību pret cilvēka seksuālo dabu, par ķermeņa pieņemšanu un kailuma nesaistīšanu ar kaunu, par iespēju augt un attīstīties vērojot savu vecāku mijiedarbību ne tikai rūpēs par bērniem, sadzīvi un darbu, bet arī savstarpējas erotiskas koķetērijas brīžos. Šī pieredze man bijusi neizsakāms atbalsts gan personiskajā gan profesionālajā dzīvē.


Seksualitātes psiholoģija, seksoloģija, erotoloģija, pāru terapija kļūst par aizvien kaislīgāku, manu interesi raisošu, izziņas un pētniecības objektu. Tas atspoguļojas ne tikai manā konsultatīvajā darbā, bet arī manis izstrādātajās psiholoģiskā atbalsta programmās, lekcijās, semināros, pieredzes grupās un publikācijās. Apzināta seksuālā identitāte un to iekļaujoša pašrealizācija ir nozīmīgs personības resurss un harmonisku partnerattiecību balsts. Seksualitāte vienmēr saistījusi cilvēku uzmanību, tomēr, joprojām ir viens no mulsinošākajiem personības aspektiem un starppersonu komunikācijas grūtību iemesliem.


Būt līdzās un atbalstīt cilvēkus viņu satraucošajā ceļojumā pie sevis man šķiet īpaša dāvana, par ko esmu neizsakāmi pateicīga. Man ir izdevies savu dzīves kaislību savienot ar savu profesionālo nodarbošanos.


Par saviem viedākajiem skolotājiem uzskatu savu ģimeni. Kopš sevi atceros, vienmēr esmu vēlējusies kuplu ģimeni un ar smaidu un pateicību varu teikt -  man tāda ir! Man ir fantastisks vīrs Māris, divas brīnišķīgas meitas Doroteja un Frīda, dēls Dante un divas burvīgas audžumeitas Marta-Paula un Līva-Grēta. Būt veselam un veselīgās attiecībās ar saviem mīļajiem ir krāšņākā dzīves rota!
 
Paldies, ka izlasījāt manu stāstu!

PAR SEVI
DARBA PIEREDZE
bottom of page