top of page

S A D A R B Ī B A S   P R O J E K T I

Kopš savas profesionālās karjeras pirmssākumiem Kristīne ir aktīvi iesaistījusies dažādos radošos starpdisciplināros sadarbības projektos. Atvērtība un ieinteresētība paplašināt savas profesionālās darbības robežas sniegusi viņai iespēju attīstīt daudzas idejas, rodot tām inovatīvus risinājumus un autentisku izpildījumu.

Vieglikopābūt.png

LIELAIS "O"

DORIAN GRAY

Screen Shot 2017-05-15 at 22.37.25 copy.

R E S U R S I

bottom of page