S A D A R B Ī B A S   P R O J E K T I

Kopš savas profesionālās karjeras pirmssākumiem Kristīne ir aktīvi iesaistījusies dažādos radošos starpdisciplināros sadarbības projektos. Atvērtība un ieinteresētība paplašināt savas profesionālās darbības robežas sniegusi viņai iespēju attīstīt daudzas idejas, rodot tām inovatīvus risinājumus un autentisku izpildījumu.

PUBLIKĀCIJAS

UN MEDIJI

LIELAIS "O"

DORIAN GRAY

Screen Shot 2017-05-15 at 22.37.25 copy.

R E S U R S I