P U B L I K Ā C I J A S

Kristīne ir bieži pieaicināts eksperts attiecību, seksualitātes, personības izaugsmes un pašrealizācijas jautājumos. Viņas aktīvi sniedz komentārus un konsultē jautājumos, kuri skar seksualitāti, bērnu psiholoģiju, ģimenes attiecības, partneru komunikācijas grūtības un to pārvarēšanu.

FHM

"Seksuālā kompetence - mīts vai realitāte" Septembris, 2016 Sarunājas: Kristīne Balode un Dāvis Dāvids Sakne